Lyssna på Tobias Samuelsson som berättar om kursen

"Syftet med kursen är att ge en orientering om och problematisering av rasismens olika uttryck historiskt och idag"