Lyssna på kursansvarig Isabel Wiberg som berättar om kursen.

"Kursen kommer ta upp gestaltning och berättande, estetiska lärprocesser, skapande – två och tredimensionellt, samtidskonst men också pedagogiska miljöer" Isabel Wiberg