Läs vad kursansvarig Åsa Nilsson Dahlström säger om kursen

Åsa Nilsson Dahlström

Åsa Nilsson Dahlström

"Jag brukar säga att antropologin är den akademiska förlängningen på vår nyfikenhet på andra! Vi tar avstamp i aktuella samhällsfrågor och diskuterar dessa i förhållande till fenomen som kön, religion, sexualitet, etnicitet, miljö och olikhet."

Vad handlar kursen om?

Kursen introducerar antropologi som ett sätt att försöka förstå dagens värld och människors livsvärldar. I kursen använder vi antropologisk teori och fallstudier från hela världen för att undersöka människors existentiella utmaningar, relationen mellan biologi och kultur i skapandet av mänskliga uppfattningar och beteenden, globaliseringens påverkan på människor, sociala perspektiv på miljö och hållbarhet och hur det är att leva i det mångkulturella samhället.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av sociala och kulturella aspekter på samhällsfrågor; varför vi gör som vi gör, resonerar. tänker, pratar, hamna i konflikter, söker tillhörighet, o s v. Jag brukar säga att antropologin är den akademiska förlängningen på vår nyfikenhet på andra! Vi tar i kursen avstamp i aktuella samhällsfrågor och diskuterar dessa i förhållande till fenomen som kön, religion, sexualitet, etnicitet, miljö och olikhet. Kursen ges som distanskurs på halvfart, utan campusträffar, och kan lätt kombineras med andra studier och med arbete. Den har en flexibel design utan schemalagda kursinslag, och baseras på självständigt arbete med stöd av veckobrev och personlig feedback från läraren på alla kursuppgifter. Kursen passar därför de allra flesta, även de som studerar utanför Sverige.

Varför ska jag läsa kursen?

Du ska läsa kursen om du är intresserad av att bredda dina kunskaper om andra människors livsvärldar, både i Sverige och i övriga världen. Som student på kursen kommer du också att få prova på några antropologiska forskningsmetoder, och utveckla dina förmågor att använda olika metoder och perspektiv, till exempel social kartläggning och analys av konsumtionsmönster, för att undersöka olika samhällsfenomen. Studenterna brukar tycka att det är mycket roligt! Du får som sagt också personlig feedback från läraren på alla dina kursuppgifter, som stöd för ditt lärande. Dina kunskaper och färdigheter från kursen har du sedan nytta av i din egen förståelse av människors olika livsvillkor och är förstås användbara för alla som arbetar med och i det mångkulturella samhället (och vem gör inte det?). Många som läser antropologi för första gången säger också att det är som en ögonöppnare för dem, och att de börjar se världen på ett helt nytt sätt! Välkommen till antropologin, säger jag!

/ Åsa Nilsson Dahlström, kursansvarig