Rekryteringskommitté

Rekryteringskommittén vid Högskolan för lärande och kommunikation ska fungera som en objektiv part när det gäller tillsättandet av tjänster där doktorsexamen krävs.

Rekryteringskommittén har som uppgift att, med utgångspunkt i strategier, långsiktiga mål och kompetensförsörjningsbehov följa upp rekryteringsarbetet samt säkra att varje rekrytering av lärare följer den sakliga, kvalitetssäkra och rättssäkra rekryteringsprocessen.

Sammansättning och tillsättning

  • Rekryteringskommittén ska bestå av fyra ledamöter med ersättare
  • Vd utser ordförande
  • Kollegiet väljer tre ledamöter med ersättare
  • Studerandeföreningen utser en ledamot med ersättare
  • Kommittén kan adjungera bolagets vd, sakkunniga och andra
  • Mandatperioden för ordförande och ledamöter är två år

Sidan uppdaterad 2020-05-15