Inresande studenter

Tre studenter framför ett gult hus

2019 anlände 1 136 nya internationella studenter från över 60 länder till Jönköping University. Av dessa var 553 utbytesstudenter och 583 internationella programstudenter varav 321 var studenter från länder utanför EU/EES.

De flesta av lärosätets internationella studenter, 50 procent, är européer. Jönköping University lockar även studenter från andra världsdelar. Till exempel kommer 32 procent av de internationella studenterna från Asien, 11 procent från Nordamerika och 3 procent från Oceanien. De länder som hade flest inkommande utbytesstudenter var Frankrike, Tyskland, USA och Mexiko. Bland de avgiftsbetalande studenterna var Kina, Indien och Pakistan de länder som hade flest studenter vid Jönköping University. 

Sidan uppdaterad