Tre studenter framför ett gult hus

2020 anlände 796 nya internationella studenter från över 100 länder till Jönköping University. Av dessa var 289 utbytesstudenter och 507 internationella programstudenter varav 209 var studenter från länder utanför EU/EES.

De flesta av lärosätets internationella studenter, 56 procent, är européer. Jönköping University lockar även studenter från andra världsdelar. Till exempel kommer 42 procent av de internationella studenterna från Asien, 5 procent från Nordamerika och 4 procent från Afrika. De länder som hade flest inkommande utbytesstudenter var Frankrike, Tyskland, Spanien och Mexiko. Bland de avgiftsbetalande studenterna var Kina, Indien och Pakistan de länder som hade flest studenter vid Jönköping University.