Samarbeta med JIBS

Som handelshögskola är en nära samverkan med näringslivet extra viktigt för oss. Vi samarbetar också med lärosäten över hela världen inom både forskning och utbildning.