JIBS forskare samarbetar inte bara med andra forskare över hela världen, utan också med företag, forskningsinstitut och olika offentliga aktörer.

Våra forskningscenter är involverade i många olika typer av samarbetsprojekt. På centrens webbplatser - CeFEO, MMTC, CEnSE - kan du ta del av exempel på sådana samarbeten.

JIBS arbetar även med ett Sida-projekt, som omfattar doktorandutbildning, tillsammans med Addis Ababa University i Etiopien och University of Rwanda.

Våra forskare kommunicerar regelbundet sin forskning via Jönköping Universitys forskningsblogg Vertikals. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

JIBS forskning stöds av många olika organisationer - såväl privata som statliga och regionala aktörer. Här följer några exempel på organisationer som har beviljat forskningsanslag till forskare och forskargrupper vid JIBS under de senaste åren:

 • Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse
 • Jordbruksverket
 • Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • Regional utveckling, Region Jönköpings län
 • Tillväxtverket
 • Torsten Söderbergs Stiftelse
 • Vetenskapsrådet
 • Vinnova
 • Ragnar Söderbergs Stiftelse
 • KK-stiftelsen
 • Handelsrådet
 • Free Media Foundation