The Principles for Responsible Management Education (PRME) är ett globalt initiativ som lanserades av FN år 2007.

Kontakt

Guénola Nonet

JIBS Champion for Responsibility in Action

PRME bygger på grundtanken att världens handelshögskolor har en viktig roll i att utbilda ledare som tar ansvar för att den verksamhet de leder främjar en hållbar samhällsutveckling. PRME bidrar på så sätt till en värld där både företag och samhälle kan blomstra.

Som utgångspunkt finns sex riktlinjer som ska hjälpa och inspirera handelshögskolorna att främja företags hållbarhet och sociala ansvarstagande, bland annat genom att förse framtidens ledare med förmågan att balansera ekonomiska och hållbarhetsmål. Över 500 handelshögskolor i hela världen har skrivit under på principerna, varav sex i Sverige.

Prisbelönt rapport

JIBS tilldelades våren 2017 en utmärkelse vid FN:s högkvarter i New York för sin rapportering om PRME-arbetet.  Läs mer

Genom att godkänna de sex principerna har JIBS förbundit sig att delta i en kontinuerlig process för utveckling av utbildning, forskning och dialogen med näringslivet kring frågor som gäller socialt ansvarstagande (CSR) och hållbarhet.

Undertecknandet av PRME innebär att JIBS regelbundet rapporterar om de framsteg vi gör när det gäller att genomföra de sex principerna.

Läs mer om PRME på JIBS på vår engelska sida.

Dokument

JIBS PRME report 2019 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(PRMEs webbplats)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
JIBS PRME report 2017 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(PRMEs webbplats)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
JIBS PRME report 2015 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(PRMEs webbplats)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om de sex principerna (PRMEs webbplats)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
PRME-bloggen om JIBS, maj 2015