För att säkerställa att JIBS utbildningsprogram speglar de verkliga behov som finns i arbetslivet, samarbetar vi på olika sätt med såväl företag som offentliga och frivilligorganisationer.

Ett exempel på JIBS samarbete med omvärlden är vårt välutvecklade fadderföretagsprogram som är knutet till våra två största kandidatprogram. Tanken med fadderföretag är att studenterna träffar samma företag flera gånger under sina två första studieår för att arbeta med olika projekt.

Studenter från JIBS träffar det lokala företaget SB International vid kursstart för Applied International Marketing.

Ett annat exempel är kursen Applied International Marketing. Studenter på kursen arbetar direkt mot svenska företag i ett projekt som handlar om att utvärdera hur produkter kan marknadsföras på olika internationella marknader. Den här formen av samverkan ger både studenter och företag viktiga möjligheter till utveckling.

Ytterligare en samarbetsform är när företagsrepresentanter medverkar som gästföreläsare eller presenterar ett case som studenterna på en viss kurs får arbeta med. Många uppsatser och examensarbeten bygger också på information från företag eller andra organisationer. 

.

Eftersom många JIBS-studenter kan välja att göra praktik som en del av sina studier, är vi dessutom alltid intresserade av att komma i kontakt med företag och organisationer som letar efter studenter till kvalificerade praktikplatser.

Om du är intresserad av att få kontakt med studenter på JIBS, vänligen kontakta Vaida Staberg, koordinator i vårt External Relations Team.