Studenter vid JIBS har möjlighet att göra en kvalificerad praktik som en del av sin utbildning, ett så kallat internship.

Våra studenter kommer från mer än 60 olika länder. Det innebär en unik möjlighet för företag och organisationer att rekrytera medarbetare med kunskaper om specifika länder, till exempel vid marknadsföring mot ett visst geografiskt område eller vid etablering utomlands.

Genom att erbjuda en eller flera studenter ett internship kan ditt företag eller din organisation få hjälp att genomföra ett projekt eller på annat sätt utveckla er verksamhet, samtidigt som ni lär känna en potentiell framtida medarbetare. Studenterna får praktisk erfarenhet och studiepoäng efter att ha rapporterat om sin praktik till skolan. 

Uppdraget

Längden på uppdraget kan variera enligt era önskemål, men det normala är att studenten har 10 heltidsveckor (15 poäng) till sitt förfogande. Det är upp till er som praktikanordnare att bestämma om ni vill betala ut lön för praktiken eller inte.

Innehållet i praktiken bestäms i samråd mellan företaget/organisationen, studenten och en representant från JIBS. Här följer några exempel på innehåll i ett internship:

 • Marknadsanalys (nationell eller internationell), det vill säga en analys av en befintlig marknad, i syfte att identifiera eller skapa behov hos aktörer på marknaden. Den innefattar vanligen en beskrivning av läget på den aktuella marknaden, kundrelationer och den interna organisationen.
 • Nulägesanalys, vilket ger företaget/organisationen en bild av det rådande läget och underlag för kort- och långsiktiga förbättringar. Nulägesanalysen visar var verksamheten befinner sig idag och är ett stöd för att styra det mot en önskad framtida position.
 • Flödeskartläggning. En grundläggande princip för Lean-filosofin är att optimera flödet för de olika processerna. Genom att kartlägga flödet av information och material kan man se verksamheten ur kundens perspektiv och förstå hur flödet ska vara utformat för att tilltala kunden.
 • Framtagning av beslutsunderlag, till exempel inför investeringsbeslut.
 • Marknadsplan. En marknadsplan tas fram för att kunna planera och samordna ett företags marknadsföringsaktiviteter. Planen används bland annat för att tydliggöra vad företaget vill fokusera på och för att utveckla marknadsföringsstrategier.
 • Genomgång och analys av nya regelverk och hur de påverkar företaget/organisationen.
 • Varumärkesanalys och varumärkesstrategi. Hur många känner till ert varumärke? Hur starkt är det?
 • Analys av marknadskommunikation i digitala medier. Analysen bidrar till förståelsen av olika kommunikationskanaler och målgrupper, och till hur innehållet ska anpassas efter dessa.
 • Hantering och analys av statistik.

För att en student ska kunna ta ett uppdrag som en del av en praktikkurs vid skolan måste uppdraget godkännas av kursexaminator för att säkerställa att nivån på uppdraget är i linje med kursens krav.

Fördelar

Att ta emot en praktikant från JIBS innebär många fördelar:

 • dedikerad heltidsassistans i ett relevant affärsprojekt
 • en opartisk blick med ett internationellt perspektiv på ett problem som ni arbetar med
 • teoretisk/vetenskaplig förankring av arbetet, med kvalificerad handledning på JIBS
 • tillgång till kunskap om specifika länder genom att välkomna studenter från olika delar av världen
 • en chans att hitta en potentiell framtida medarbetare, utan att behöva lägga tid och pengar på en traditionell rekryteringsprocess.

Vad förväntas av er?

Som anordnare av ett internship förväntas ni som företag/organisation

 • tillhandahålla en arbetsplats och en uppdragsbeskrivning
 • erbjuda några veckors relevanta, stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter
 • introducera studenten i organisationen och uppgiften
 • utse en handledare som kan fungera som stöd under praktiktiden.

Våga låna en student!

För studenter, kolla information om hur man söker praktik och andra viktiga detaljer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För företag och organisationer som vill veta mer kring internship, kontakta Vaida Staberg på Societal Engagement.