JIBS har ett nära samarbete med Science Park Jönköping, som är delägt av Jönköping University, och dess enheter Business Lab, Business Incubator och Business Growth.

Science Park grundades 2001 och stödjer entreprenörer och nystartade företag inom följande fem huvudområden:

  1. Företagande
  2. Innovation
  3. Finansiering
  4. Matchning
  5. Internationalisering

Science Park ligger nära campus och är en mötesplats för näringslivsrepresentanter och nya företagssatsningar. Här har de en gemensam plattform för utveckling och samarbete, och kan dra nytta av den nära kopplingen till högskolan. Förutom att medlemmarna i Science Park sitter i några av JIBS programråd, är Science Park aktivt involverat i många av JIBS entreprenörskapskurser.

Studenter på JIBS kan få tillgång till Science Parks resurser för att starta och utveckla nya företag utan kostnad. Under 2019 behandlades runt 250 idéer från studenter och forskare. Dessutom startade studenter från Jönköping University cirka 25 företag, vilket representerar den högsta graden av entreprenörskap bland studenter i Sverige mätt i antal nystartade företag per helårsstudent. Science Park organiserar och stödjer även JIBS entreprenörskapstävlingar, både genom att ge organisatoriskt stöd och genom att delta i juryn.

Tack vara sitt breda nätverk och samarbete med studenter, forskare och företag fungerar Science Park ofta som en ”matchmaker” mellan studenter från JIBS och näringslivet. Till exempel parar de ihop studenter med entreprenörsföretag för praktik, uppsatser eller anställning.

Läs mer om Science Park här