På JIBS följer vi de tre vägledande principerna "international at heart, entrepreneurial in mind and responsible in action".

JIBS utbildningsutbud bygger på grundarens filosofi att JIBS skulle bli något annat än de dåvarande handelshögskolorna i Sverige. Utbildningen utformades för att fokusera på små och medelstora företag, entreprenörskap och förnyelse, allt i en internationell kontext och med syfte att gynna företagen i Jönköpingsregionen. Sedan starten 1994 har JIBS utvecklat sitt utbud och arbetssätt samtidigt som den ursprungliga filosofin har fortsatt att genomsyra program och utbildningsplaner.

I dagsläget erbjuder JIBS utbildning på kandidat-, magister- och masternivå som på olika sätt belyser våra fokusområden entreprenörskap, ägande och förnyelse. De flesta av våra program har minst en grundkurs knuten direkt till ett fokusområde och flera kurser som knyter an till de andra områdena. Dessutom är samtliga program utformade för att avspegla JIBS:s vägledande principer. Det innebär bland annat att läroplaner, kurser och pedagogik har en utformning som uppmuntrar studenterna att tänka och lära globalt, innovativt och ansvarfullt.

Programmen vid JIBS är helt på engelska, med undantag för Civilekonomprogrammet där ett fåtal kurser med fokus på svensk lag ges på svenska. Det engelska språket är bara en aspekt av den internationella inriktningen på vår utbildning. Syftet med alla våra program är att ge studenterna kompetens och erfarenhet som möjliggör en internationell karriär.