Fakta

Högskolan i siffror verksamhetsåret 2019

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Omsättning: 668 mnkr.
7 851 helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning)
varav 59 procent kvinnor.
12 039 registrerade studenter.
2 817 avlagda examina.

Forskning

Omsättning: 262 mnkr.
51 professorer (årsarbeten)
193 aktiva doktorander varav 57 procent kvinnor.
19 doktorsexamina.

Internationalisering

2 409 utländska studenter från 70 länder,
varav 553 är utbytesstudenter
och 1 856 är internationella programstudenter,
varav 835 är avgiftsbetalande studenter.
479 utresande studenter.
Cirka 350 partneruniversitet över hela världen.

Samverkan

Omsättning, uppdragsutbildning: 78 mnkr.
800 fadderföretag och 1 000 partnerskolor.
204 helårsstudenter inom uppdragsutbildning.

Personal

778 årsarbeten (56 procent kvinnor).
429 lärarårsarbeten (53 procent kvinnor),
varav 257 fullgjorda av lärare med forskarutbildning (46 procent kvinnor),
varav 51 fullgjorda av professorer (33 procent kvinnor).

Ekonomi

1 016 mnkr i intäkter för koncernen varav 682 mnkr i statligt anslag till stiftelsen.

Sidan uppdaterad