Jönköping Universitys vision och strategier utgår från högskolans styrkeområden – vår internationella profil, vårt studentföretagande, vår framgångsrika samverkan med företag och offentliga verksamheter – och spetsar till styrkorna ytterligare.

Jönköping Universitys gemensamma målbild, vision och stratgier beslutas av stiftelsestyrelsen. Målbild och vision ger den övergripande riktningen för högskolans utveckling. Strategierna gäller för de närmaste fyra åren, och uppdateras årligen inför nästa fyraårsperiod. 

Mission

Med förankring i regionen och med ett vidsträckt globalt engagemang bygger vi broar mellan vetenskap och samhälle - och utbildar framtidens förmågor. 

Vision

Genom samarbeten, internationella relationer och globalt fokus är vi en ledande kunskapsmiljö.

Strategier 2020-2025

Strategierna är framtagna i Jönköping Universitys ledningsgrupp och beslutade i styrelsen.

Under de kommande fyra åren kommer vi att fokusera på följande strategier:

  • Vi utvecklar kunskap och innovationer tillsammans med det omgivande samhället
  • Vi samarbetar över och bortom gränser
  • Vi främjar livslångt lärande i en mångsidig och entreprenöriell miljö
  • Vi forskar och utbildar med stort engagemang
  • Vi bidrar till en hållbar framtid