Jönköping University arbetar på olika sätt för att minska högskolans påverkan på miljön.

Miljödiplomering

Det är Jönköpings kommun som miljödiplomerar företag. Företag anmäler själva sitt intresse för deltagande till Agenda 21 i Jönköpings kommun eller till företaget Miljöstrategen. För att bli miljödiplomerad krävs det att man uppfyller ett flertal kriterier bland annat vad gäller lokaler, kemikalier, kontor, inköp, källsortering, förpackningar och transporter.

På Jönköping University är följande bolag miljödiplomerade:

Klimatrådet

Klimatrådet för Jönköpings län bildades år 2011 och har till syfte att vara en samordnande och pådrivande kraft i länets arbete för att förverkliga länets vision "Plusenergilän år 2050.

Tillsammans med länets kommuner, regionen, många myndigheter och ett stort antal företag och ideella organisationer är Jönköping University engagerad i Klimatrådet och dess gruppers arbete.