Bestämmelser och riktlinjer för utbildning vid Jönköping University

Drönarfoto av campus med Munksjön i förgrunden och Jönköping och Vättern i bakgrunden

BRJU

Fastställd av rektor (Rektorsbeslut §882, 2020) att gälla från och med 2020-06-18.

Examina vid JU

Fastställd av Nämnden för utbildning och forskarutbildning (NUF).

Sidan uppdaterad