Stiftelsestyrelsen är Jönköping Universitys högsta beslutande organ. Styrelsen är utsedd av regeringen från 1 maj 2019 till och med 30 april 2022.

Riksdagsledamot Annie Lööf (ledamot 2011-01-27—2013-04-30)

Ledamöter i styrelsen

 • Porträtt Monica Dahlbom

  Monica Dahlbom

  Ordförande stiftelsestyrelsen Jönköping University
  Visa mer

  Monica Dahlbom är kammarrättspresident för Kammarrätten i Jönköping sedan 2016

 • Porträtt på Søren E. Frandsen

  Søren E. Frandsen

  Vice ordförande stiftelsestyrelsen Jönköping University
  Visa mer

  Søren E. Frandsen är chef för forsknings- och innovationsorganisationen vid Syddansk universitet (SDU). Han är också styrelseordförande på Science Ventures Denmark. Han har tidigare haft tjänsten som Prorektor vid Aarhus universitet.

 • Porträtt Agneta Marell

  Agneta Marell

  Rektor vid Jönköping University
  Visa mer

  Agneta Marell är professor i företagsekonomi, och har varit rektor vid Jönköping University sedan 2017.

 • Porträtt Linda Fransson

  Linda Fransson

  VD
  Gnosjö Automatsvarvning AB
  Visa mer

  Linda Fransson är vd för familjeföretaget Gnosjö Automatsvarvning AB sedan 2012, hon var sedan tidigare delägare i företaget och har haft flera ledande befattningar. Linda Fransson har en teknologie kandidatexamen, inriktning Maskinteknik, från Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

 • Porträtt Mats Eriksson

  Mats Eriksson

  Professor i omvårdnadsvetenskap
  Örebro universitet
  Visa mer

  Mats Eriksson är professor i omvårdnadsvetenskap på institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet och specialistsjuksköterska i intensivvård. Han är ledare för forskningsmiljön FAMN (Barnet, familjen, vården och samhället) samt leder forskargruppen (PEARL (Pain in Early Life).

  Mats Eriksson är medlem i International Association for the Study of Pain - Special Interest Group on Pain in Childhood samt vetenskaplig rådgivare i European Foundation for the Care of Newborn Infants.

 • Porträtt Madelene Sandström

  Madelene Sandström

  Ek lic. och forskare
  Visa mer

  Madelene Sandström innehar licentiatexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.

  Madelene Sandström var vd för KK-stiftelsen 2009–2018. Tidigare har hon varit vice generaldirektör för VINNOVA (2001–2003) och generaldirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut (2003–2009).

  Ledamot i ett antal olika akademier, styrelser och beredningar inom forskning och utbildning.

 • Porträtt Mikael Alexandersson

  Mikael Alexandersson

  Professor
  Göteborgs universitet
  Visa mer

  Mikael Alexandersson är professor i utbildning och professor i allmän didaktik. Han hade tidigare en anställning vid Göteborgs universitet. Alexandersson har varit universitetsrektor vid Halmstads universitet, dekan för utbildningsfakulteten och chef för Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (båda vid Göteborgs universitet). Parallellt med forskning, undervisning och ledning har Alexandersson varit involverad som expert, rådgivare eller sekreterare i svenska statliga utredningar och uppdrag men också i svenska finansieringsorgan. Under det senaste decenniet har han också varit ordförande i paneler och kommittéer för utvärdering av högre utbildning i Sverige, Norge och Danmark. Sedan 2018 är Alexandersson en vald revisor i KK-stiftelsen.

 • Porträtt Anna Yman

  Anna Yman

  International Business Manager
  SWECO
  Visa mer

  Anna Yman är nuvarande International Business Manager i SWECO och hon varit verksam inom SWECO i drygt 20 år, bland annat som VD för Swecos Vatten- och miljöexperter. Tidigare har Anna Yman också varit verksam som forskarstuderande vid Stockholms universitet.

 • Anders Lysén

  Anders Lysén

  Ledare inom affärs- och produktutveckling
  Visa mer

  Anders Lysén har arbetat i ledande positioner inom affärs- och produktutveckling, sälj, leverans, service och support på Telia i över 25 år och senast som divisionschef för Telias Företagskundtjänst. Han har uppdrag som arbetslivsföreträdare i granskning av kvalitetssäkringsarbete för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Anders har under 20 års tid utvecklat samverkan mellan JU och näringslivet. Sedan 1996 är han medlem och sedan 2012 ordförande i branschrådet för Datateknik och informatik som är ett gemensamt organ mellan näringsliv och högskola.

 • Porträtt Sophie Fröberg Liljenberg

  Sophia Fröberg Liljenberg

  Ordförande
  Jönköpings Studentkår
  Visa mer

  Sophia Fröberg Liljenberg studeranderepresentant i stiftelsestyrelsen vid Jönköping University.

  Sophia är ordförande för Jönköpings Studentkår (2019–2022). Hon har studerat kandidatprogrammet Sustainable Enterprise Development på Jönköping International Business School vid Jönköping University.

 • Porträtt Roger Sandberg

  Roger Sandberg

  Lärarrepresentant
  Jönköping University
  Visa mer

  Roger Sandberg är lärarrepresentant i stiftelsestyrelsen vid Jönköping University.

  Roger Sandberg är universitetsadjunkt i rättsvetenskap och arbetar på avdelningen för socialt arbete på Hälsohögskolan vid Jönköping University.

Adjungerade ledamöter

 • Porträtt Linda Fransson

  Mats Jackson

  Prorektor
  Jönköping University
  Visa mer

  Mats Jackson är prorektor vid Jönköping University. Mats är professor i Innovativ Produktion.

 • Porträtt Linda Fransson

  Mikael Palmgren

  Ordförande
  Saco-S
  Visa mer

  Mikael Palmgren är ordförande för Saco-S vid Jönköping University. Mikael är universitetsadjunkt i matematik vid avdelningen för matematik, fysik och kemi på Tekniska Högskolan vid Jönköping University