Näringslivsförlagd kurs är en unik möjlighet för er som företag att knyta kontakt med våra studenter under deras utbildning. Kursen gör studenterna bättre rustade för sitt kommande arbetsliv – något som både de själva och ni som företag tjänar på.

För att ge våra studenter en tydlig koppling mellan teori och praktik har vi skapat kursen Näringslivsförlagd kurs (NFK). Kursen innebär att studenten har mellan sju och nio veckors praktik ute hos en arbetsgivare. Syftet med NFK är att ge studenten en förståelse för kommande arbetsuppgifter och hur dessa är kopplade till den egna utbildningen.

Praktik på distans (våren 2021)

Detta år har studenter haft svårare att hitta praktikplatser (NFK). I år har vi därför en flexiblare hållning till praktikplatserna, och kräver exempelvis inte en fysisk arbetsplats.
Har ditt företag behov av en student eller en studentgrupp som på distans undersöker ny teknik, en produkt, tjänst eller marknad, gör ett utredningsuppdrag, analyserar data eller utvecklar en produkt/tjänst/app/prototyp? Er insats blir att ge studenterna ett uppdrag och handleda studenterna genom arbetet under ca. 7-9 veckor (april-maj). Exakt upplägg bestämmer ni med studentgruppen. Det kan exempelvis handla om ett uppstartsmöte och veckovisa avstämningar över videolänk.

Behovet av uppdrag ser lite olika ut beroende på utbildningsprogram och möjligheten till handledning från högskolan kan vara begränsad.

Kontaktpersoner för olika områden:

Johannes Schmidt, johannes.schmidt@ju.se (Mjukvaruutveckling och mobila plattformar, Inbyggda system), perioden pågår 7 veckor under april-maj

Sonny Johansson, sonny.johansson@ju.se (IT-infrastruktur och nätverksdesign), perioden pågår 9 veckor under slutet av mars till maj

Martin Lindh, martin.lindh@ju.se (Grafisk design och webbutveckling), perioden pågår 9 veckor under slutet av mars till maj