Näringslivsförlagd kurs är en unik möjlighet för er som företag att knyta kontakt med våra studenter under deras utbildning. Kursen gör studenterna bättre rustade för sitt kommande arbetsliv – något som både de själva och ni som företag tjänar på.

För att ge våra studenter en tydlig koppling mellan teori och praktik har vi skapat kursen Näringslivsförlagd kurs (NFK). Kursen innebär att studenten har mellan sju och nio veckors praktik ute hos en arbetsgivare. Syftet med NFK är att ge studenten en förståelse för kommande arbetsuppgifter och hur dessa är kopplade till den egna utbildningen. Läs mer om NFK på JTH.

Kursansvariga för NFK-praktiken

Johannes Schmidt, johannes.schmidt@ju.se (Mjukvaruutveckling och mobila plattformar, Inbyggda system), praktikperioden pågår 7 veckor under april till maj.

Sonny Johansson, sonny.johansson@ju.se (IT-infrastruktur och nätverksdesign), praktikperioden pågår 9 veckor under slutet av mars till maj.

Sofia Lovén, sofia.loven@ju.se (Grafisk design och webbutveckling), praktikperioden pågår 9 veckor under slutet av mars till maj.