I borjan av Covid-19-krisen fick JTH med medel fr effektiva och kostnadsfria kompetensutvecklingspaket i form av webinarier som ett erbjudande till industrin.
Fokus var den tillverkande industrisektorn for metal!- och polymerkomponenttillverkning som drabbats med minskad effektiv arbetstid pa jobbet.


lnsatsen, kallat WebLearn, ar nu slut efter 33 välbesökta webbinarier. Totalt deltog mera än 1200 personer från 55 länder och återkoppling från deltagare har varit mycket positiv. Därför har vi beslutat att fortsätta WebLearn även om finansieringen är slut.


Vi upplever att webbinarierna är värdefulla för industrin och ett effektivt sätt för oss att förmedla tillämpade forskningsresultat. Håll därför öga med kommande webbinarier på: https://ju.se/weblearn.

Via hemsidan kan du också kontakta oss om du har önskemål om specifika ämnen för webbinarier. Likaväl som det är möjligt att återse inspelade webbinarier. Du kan även följa oss på Linkedin.

Teamet som organiserar WebLearn.

Från vänster: Stefan Brolin, Ehsan Ghassemali och Madelene Zetterlind.