Vad är ett examensarbete?

Examensarbetet är ett sätt att knyta ihop de kurser, teorier, kunskaper, laborationer och tillämpningar som studenten fått under sin utbildningstid och använda dessa i ett "skarpt" eller verklighetsbaserat problem eller projekt mot ett företag.

Arbetet görs på egen hand eller tillsammans med en studiekamrat. Omfattningen på examensarbetet är beroende av om studenten studerar vid ett ingenjörs-, högskole- eller masterprogram.

Xjobbsmässan

Xjobbsmässan är ett forum där ni som företag kan möta våra avgångsstudenter och ta del av deras examensarbeten. Du kan läsa mer om Xjobbsmässan här.