Visa alla enheter

Företagsekonomi

Lisa Östberg
Forskningsassistent
Internationella Handelshögskolan