Välkommen till offentliga föreläsningar vid Jönköping University. Nu tar vi återigen emot publik i salen under föreläsningarna (Hc113, entréplan på Högskolan för lärande och kommunikation). Föreläsningarna streamas också live och många av dem kan även ses i efterhand via Jönköping Jönköping Universitys YouTube-kanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Om du vill få en påminnelse via e‑post cirka en vecka före varje föreläsning, mejla: offentliga@ju.se eller ring:
036-10 13 77

Under flera torsdagar erbjuds populärvetenskapliga föreläsningar som på olika sätt knyter an till högskolans intresseområden. Föreläsningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet. Ingen föranmälan krävs och alltid fri entré. 

Tid och plats

Våra offentliga föreläsningar hålls i sal Hc113, entréplan på Högskolan för lärande och kommunikation. Föreläsningarna startar kl 18.30 och pågår i cirka en timme.

Föreläsningarna streamas live via YouTube.

Till livestreamingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Program

 1. 6 oktober

  Transformation till CO2-neutrala och cirkulära produkter

  Jonas Willaredt

  Jonas Willaredt, hållbarhetsdirektör, Husqvarna Forest & Garden

  Tiderna förändras. I denna föreläsning får vi en inblick i hur en av traktens stora företag, Husqvarna, arbetar för att ställa om sin produktportfölj till mer hållbara produkter. Lägre koldioxidutsläpp och effektivare användning av resurser är målet då cirkulära affärsmodeller successivt introduceras. Jonas Willaredt är hållbarhetsdirektör vid Husqvarna Forest & Garden.

 2. 27 oktober

  Självskadebeteende och skam – en personlig och social praktik

  Nina Gunnarsson

  Nina Gunnarsson,lektor i socialt arbete, Hälsohögskolan vid Jönköping University

  Nina Gunnarssons forskning fokuserar på hur självskadebeteende är kopplat till skam, och förutom att vara en högst personlig praktik visar på att det också är något väldigt socialt. Föreläsaren har själv erfarenhet av självskadebeteende och i några av sina publikationer använder hon sina egna erfarenheter och reflekterar kring dem, bland annat kopplat till skam och till betydelsen av att ha en ärrad kropp.

 3. 10 november

  Matematiken – var finns den?

  Ola Helenius

  Ola Helenius, dr i matematik, professor i didaktik med ämnesdidaktisk inriktning, Göteborgs universitet

  De flesta i samhället känner till matematik huvudsakligen från sin skolgång. De känner skolans matematik. Andra kanske använder matematik i sitt arbete. De flesta som gör det använder matematik via olika tekniska hjälpmedel. Ibland är matematiken man då använder dold i själva tekniken och man ser den aldrig utföras. Så är det förresten för oss alla, eftersom telefoner och andra moderna apparater till mycket stor del bygger på matematik som man vanligen bara ser effekten av, man ser inte själva matematiken.

  Men vad är matematik, egentligen, och hur kan det komma sig att den är så användbar? Varför finns det matematik i alla kända kulturer? Varför är matematik så lätt för en del och så svårt för andra? Vad är det i våra hjärnor som gör vi kan skapa och använda matematik? I det här föredraget ger Ola Helenius en tvärvetenskapligt belysning på alla dessa frågor.

 4. 17 november

  Undervisningens konst – ett bokprojekt om att använda konst som didaktiskt redskap

  Linda Baccstig, Joakim Öberg & Ylva Lindberg

  Linda Baccstig, Joakim Öberg & Ylva Lindberg, bokredaktörer

  Läroböcker inom många skolämnen är ofta rikt illustrerade med bilder. Inom vissa ämnen är dessa verk inte sällan hämtade ur konsthistorien. Dock bläddras dessa bilder ibland snabbt förbi och används då mer som just en illustration, kanske även okommenterade. Vi har på Högskolan för lärare och kommunikation genomfört ett bokprojekt med 13 medförfattare där vi vill lyfta fram bildens didaktiska kraft i undervisningen. Boken bygger på att ge lärare, lärarutbildningar med dess studenter och alla andra intresserade en grund att stå på för att mer planerat använda verk ur konsthistorien i undervisningen. Didaktiskt används konstverken till att visualisera och konkretisera människors tankevärldar i en förgången tid. Konst kan också fungera som diskussionsunderlag för att väcka känslor och engagemang hos eleverna.

  Föreläsningen ger en presentation av boken Undervisningens konst och dess tillkomstprocess och genomförs av redaktionsgruppen för projektet. Linda Baccstig, adjunkt i bild, Ylva Lindberg, professor i pedagogik med inriktning mot språk och litteraturer och Joakim Öberg, lektor i pedagogik med inriktning didaktik.

 5. 1 december

  Funktionshinder och arbete – internationella utblickar i ett historiskt perspektiv

  Staffan Bengtsson och Radu Dinu

  Staffan Bengtsson & Radu Dinu, lektor i socialt arbete respektive historia

  Hur har arbetets centrala roll under 1900-talet kommit att påverka personer med funktionsnedsättning? Och vilka skillnader fanns det mellan statssocialistiska och liberal-demokratiska samhällen? Den typen av frågor är något som står i centrum för den forskning som Staffan Bengtsson, docent i handikappvetenskap och Radu Harald Dinu, lektor i historia, bedriver inom forskningsfältet funktionshinder och historia.

 6. 15 december

  Hultsfredsfestivalen– punk och entreprenörskap

  Mats Trondman

  Mats Trondman, professor i kultursociologi, Linnéuniversitetet och Kungliga Musikhögskolan

  Nio av tio svenskar minns Hultsfredsfestivalen och flera hundra tusen var där. Hur blev den till och utvecklades? Varför föll den? Vilken betydelse hade musiken och festivalen? Och, inte minst, hur blev de kulturella entreprenörer till som skapade festivalen? Samt varför är de så motvilliga till att kalla sig just entreprenörer? Mats Trondman, professor i kultursociologi på Linneuniversitetet och Kungliga Musikhögskolan, berättar om den bok han skrivit tillsammans med en grupp forskarkollegor: Hultsfredsfestivalen: Punkens etos, festivalens anda och entreprenörskapets vara.