Att göra superkarriär som ung

Charlotta berättar om ett arbetsliv som inneburit de högsta topparna och de djupaste dalarna – ett liv i sus och dus som internationell marknadsdirektör för skivbolaget Sony Music i London, där hon har jobbat med flera stora artister såsom Oasis. I dag är Charlotta framgångsrik entreprenör som är grundare av familjesajten loppi.se.

Kultur på Campus den 14 oktober klockan 12,00, Högskolebiblioteket.


Charlotta will talk about a working life that has offered the highest peaks and the deepest valleys - a life of luxury as an international marketing director of the record company Sony Music in London, where she worked with many of the greatest stars such as Oasis. Today Charlotta is a successful entrepreneur and founder of the family website loppi.se.

Culture on Campus Wednesday 14 Ocotber, 12 p.m. at the University Libirary.