Music may in some cases make you dance and, at best, even touch an emotional string. But can a song really change the world? Throughout history we have seen how music brought people together and united groups for a common cause.

Now, when it comes to social change the old saying “the pen is mightier than the sword” can definitely hold true. This Culture on Campus we will listen to songs that broke barriers, which led to change. The songs that’s going to be performed is purely subjective, completely arbitrary and absolutely unscientifically chosen, but one thing is certain - they have had a strong impact on their era.

A warm welcome to the university library Wednesday November 21 at 1200. Enjoy the to tones that changed the world!

----

Musik kan i somliga fall få dig att dansa och i bästa fall även slå an på en känslomässig sträng. Men kan en sång verkligen förändra världen? Genom historien har vi fått erfara hur musiken fört samman och enat grupper för en gemensam sak.

När det kommer till sociala förändringar i dagens samhälle kan man med säkerhet luta sig tillbaka på den gamla devisen ”pennan är mäktigare än svärdet”. Detta Kultur på Campus ska vi lyssna till sånger som brutit ny mark, som lett till förändring. Valet av låtar som spelas är rent subjektivt, helt godtyckligt och absolut ovetenskapligt baserat, men en sak är säker – de har haft stark inverkan på sin samtid.

Varmt välkommen till högskolebiblioteket onsdag 21 november kl.12. Klappa takten till toner som förändrat världen!