Hur ser jorden ut från ovan? Vilka avtryck gör den moderna människan på vår planet? Välkomna till säsongspremiären av Kultur på Campus! Först ut är författaren och föreläsaren Benjamin Grant som även ligger bakom instagramfenomenet @dailyoverview.

Manhattanbon Benjamin Grant kommer med hissnande bilder tagna 600 kilometer från ovan, att bjuda besökarna på en tänkvärd resa runt vår jord. Bilderna från rymden synliggör jordens sårbarhet och lämnar ingen oberörd.

Benjamin är en erfaren TED TALK-föreläsare och han tillhör definitivt den nya tidens kosmopoliter - världsmedborgare – som ser jorden som en helhet.

Välkommen till Högskolebiblioteket, onsdagar kl.12:00 med start den 3 oktober! Presentationen kommer att vara på engelska. Se ett par av hans bilder nedan.

What does the earth look like from above? What impression does the modern human being make on our planet? Welcome to the season premiere of Culture on Campus! On stage we have invited the author and lecturer Benjamin Grant who is also the creator of the instagram phenomenon @dailyoverview.

Manhattan living Benjamin Grant will invite the audience to an imaginative trip around our planet with breathtaking pictures taken 600 kilometers from above. The images from space reveals the vulnerability of the earth and leaves no one untouched.

Benjamin is an experienced TED TALK lecturer and he definitely belongs to the new era of cosmopolitans and describes himself as a world citizen, someone who sees the earth as a whole.

Welcome to Culture on Campus an event that occurs every Wednesday starting October 3 from 12:00 – 12:30 in the library. This presentation will be in English.