Projektledare för MSI - Jönköping University

Kommunikatör för MSI - Jönköping University

Hälsohögskolans kontaktperson för MSI

Jönköping International Business School kontaktperson för MSI 

Högskolan för lärande och kommunikation kontaktperson för MSI

Tekniska högskolan kontaktperson för MSI

Styrgrupp för Mötesplats Social Innovation vid Jönköping University

Mats Jackson, Prorektor, Jönköping University

Marie Ernsth Bravell, VD Hälsohögskolan

Jerker Moodysson, VD Jönköping International Business School

Anna Benderius, VD ALMI Företagspartner Jönköping

Emilia Sundberg, Affärsutvecklare Science Park

Maria Lundh Björk, VD Coompanion Jönköpings län

Patrik Kinnbom, Sektionschef innovation och företagande Region Jönköpings län