Näringslivsförlagd kurs för företag

Näringslivsförlags kurs, NFK, är en unik möjlighet för er som företag och uppdragsgivare att knyta kontakter med studenter.

Som företag har ni chansen att närvara och samverka med Högskolan och studenterna genom hela deras utbildning, både i form av studiebesök, verklighetsanknutna projekt, NFK (praktik) och avslutningsvis examensarbetet som genomförs i slutet av utbildningen. För en student kan det vara samma uppdragsgivare under hela utbildningen, men behöver inte vara det.

Näringslivsförlags kurs, NFK, är en unik möjlighet för er som företag och uppdragsgivare att knyta kontakter med studenter. Ni ges genom detta en möjlighet att under en längre tid introducera studenten i företaget eller organisationen vilket innebär att ni efter utbildningen kan anställa en ingenjör som redan är välbekant och dessutom insatt i verksamheten.

Vem kan vara uppdragsgivare?

Som uppdragsgivare betraktas de företag, organisationer och myndigheter som har en för studentens utbildningsinriktning lämplig verksamhet. Uppdragsgivaren bör kunna erbjuda:

  • En fysisk arbetsplats för studenter.
  • Några veckors relevant, stimulerande och utvecklande arbetsuppgifte
  • Nödvändig introduktion och information gällande t.ex. säkerhet och arbetsvillkor
  • En handledare som fungerar som stöd för studenten under praktiken.

Handledaren är vanligtvis också kontaktpersonen mot JTH. Handledaren ska ha möjlighet till regelbunden kontakt med studenten och bör även vara väl insatt i de arbetsuppgifter som studenten förväntas utföra. Handledaren bör se studenten som en framtida kollega, kund eller arbetstagare och därmed kanske början på en givande yrkesmässig samverkan.

Vad kan ni förvänta er av studenterna?

Beroende på vilket program och i vilken årskurs studenterna går har de olika färdigheter och kompetenser från utbildningen vilket ger en otrolig bredd i vad uppdragen under NFK kan innebära. Till en början avgör ni uppdragsgivare själva om ni vill ha en student eller flera i grupp, det kan även förekomma fall där studenter från olika program bildar en grupp och samverkar kring praktiken. I ett sådant fall är det ni som uppdragsgivare, tillsammans med studenter och kursansvarig som avgör om det är möjligt.

Arbetsuppgifterna ska vara kopplade till de kurser studenten tidigare läst under sin utbildning, för att tydligt koppla ihop teori och praktik. Riktlinjer för vad studenterna förväntas ha för kompetens och vilka kurser som genomförts innan praktiken finns i våra utbildningsplaner uppdelade efter program och inriktning.  

Arbetsuppgifterna varierar helt beroende på bransch, uppdragsgivarens storlek och studentens färdigheter. Här är några exempel på vad ett uppdrag kan innebära

  • Följa med och bidra med kunskap i ett pågående projekt.
  • Göra en studie av en pågående produktionsprocess med anknytning till tidigare genomgångna kurser
  • Prova ett flertal olika praktiska moment som har relevans för utbildningen.
  • Bidra med kompetensutveckling på företaget baserat på tidigare kurser och erfarenheter.

Det finns ingen geografisk begränsning vad gäller val av uppdragsgivare. Arbetet kan utföras såväl i annan del av landet som utomlands. Normalt utgår ingen ekonomisk ersättning till studenten för resor, boende och liknande.

Hur hittar ni studenter?

Studenten ansvarar själv för att knyta kontakt med lämplig uppdragsgivare och tillsammans hitta ett för kursen lämpligt arbetsområde. För att ni som uppdragsgivare ska hitta studenter finns olika tillfällen att träffas, bl.a.:

Studentannonser

Jobbportalen kan ni som företag lägga upp annonser om praktik, sommarjobb, examensarbeten m.m. som riktar sig till våra studenter.

Ni skapar era annonser här.

Tidslinje NFK

Sidan uppdaterad