Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa


Varje år utlyser Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse ett antal stipendier till studenter, forskare och entreprenörer för att främja entreprenöriellt utvecklingsarbete och forskning om hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. För 2018 är den totala stipendiesumman 400 000 kr.

Stipendierna ska användas för projekt som bedrivs i samverkan mellan forskare och studenter vid Hälsohögskolan i Jönköping och yrkesverksamma som arbetar för att främja äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. För anställda vid Hälsohögskolan finns möjlighet att söka stipendium omfattande 50% postdoc-medel för ett år i taget.

Tillfällen för samverkan kring ansökningar

Samverkan mellan forskare, studenter och yrkesverksamma behöver etableras innan ansökan skickas in. Därför erbjuds följande två tillfällen under hösten där intresserade kan träffas för att samverka kring eventuella ansökningar:

  • Onsdagen den 12 september kl. 17.00-19.00
  • Onsdagen den 3 oktober kl. 17.00-19.00

Anmälan skickas till Anita.Bjorklund@ju.se senast en vecka innan samverkanstillfället äger rum.

Kontaktpersoner

För samverkan med forskare/student vid Hälsohögskolan

Anita Björklund
e-post: Anita.Bjorklund@ju.se
tel: 070-826 12 50

För samverkan med extern entreprenör/yrkesverksam

Monica Pärson
e-post: Monica.Parson@jonkoping.se
tel: 036-10 23 17

Lena Jönsson
e-post: Jonsson.Lena51@gmail.com
tel: 073-350 20 48

Ansökan

Ansökan skickas via e-post till registrator@ju.se senast fredagen den 13 oktober. Märk ärendet Aktiestinsen, diarienr 2018/1023-65.

Dokument

AnsökningsblankettWord

ÅterrapporteringWord

StadgarPDF

Råd och anvisningarWord

Sidan uppdaterad 2018-08-27

Näringsliv och samhälle
Sidan uppdaterad 2015-08-19
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information