student

Corona och VFU

Här hittar du som är student, VFU-samordnare, VFU-ansvarig och handledare tillfälliga direktiv för hur vi hanterar VFU i samband med Covid-19 inom lärar- och förskollärarutbildningen vid JU.

JU:s riktlinjer för corona

Direktiv för VFU-kurser fr.o.m v 14 2022

Från och med vecka 14 2022 tillämpas åter ordinarie riktlinjer för VFU (de ordinarie riktlinjerna framgår i kursplanen för respektive VFU-kurs). VFU:n blir åter obligatorisk vilket innebär att den mer generösa hållningen vid igentagning av frånvaro tas bort och att alla frånvarodagar ska tas igen.

Cookieinställningar