student

Tips

Tips

De tolv apostlarna, Australien

Tips för dig som ska söka en VFU-plats utomlands.

​Tips inför utlands-VFU

 • Börja planera ungefär ett halvår tidigare.
 • Utgå från ambassadens webbplats.
 • Prata med lärare på HLK — många har goda kontakter med högskolor och organisationer utomlands
 • Internationella kontoret har några avtal med partneruniversitet gällande VFU, men oftast får man söka platsen själv.
 • Sök efter praktikrapporter på nätet.

Att tänka på

När du tar kontakt med den utländska organisationen bör du tänka på följande:

 • Att skriva en kort presentation om dig själv.
 • Vilken utbildning du läser.
 • Målet med din VFU/praktik.
 • Vad du kan bidra med.
 • Var artig.
 • En A4-sida max.
 • Fråga om du ska skicka CV.