student

Stöd kring levnadsvanor

Vill du få hjälp att ändra dina levnadsvanor?

Vill du ändra dina levnadsvanor? Delta i forskningsstudien Buddy - ett automatiserat stöd i din mobil som hjälper dig att lyckas. Deltagande är gratis. SMS:a buddy35 till 0732 - 62 03 55.

Cookieinställningar