student
Sidan uppdaterad 2020-09-30

Studieteknik -inspelat material

Här finner du inspelat videomaterial från Björn Liljeqvist, Braingain, som föreläser om Studieteknik och effektiva lärmetoder. 

FÖREDRAGSLISTA

(c) Björn Liljeqvist, BrainGain Education AB
kontakt@braingain.se

1. Plugga smartare. En introduktion.

Vad är studieteknik? Hur gör man för att lära sig mer på begränsad tid?

Filmserien om studieteknik inleds med denna översiktliga sammanfattning. Bland de teman som tas upp finns tekniker för inlärning av olika sorters kunskap, lästeknik och metoder för att skapa bra studievanor och använda tiden effektivt.

2. Före. Medan. Efter. Tre typer av studiepass.

Före: Överblick, framförhållning och planering.

Medan: Aktiv inlärning, att ta till sig ny kunskap på djupet.

Efter: Repetition och reflektion, att se till att det man lär sig stannar kvar.

De flesta studietekniker kan sägas höra hemma i någon av dessa grupper.

3. Hur man läser kurslitteratur

Facklitteratur är inte som skönlitteratur. Vi behöver läsa kursböcker i flera steg. Först bekantar vi oss med boken, sedan går vi på djupet och tar till oss den relevanta informationen. Ett flertal knep och tekniker kan hjälpa oss med kurslitteraturen.

4. Bygga vanor: Verktyg och andra tips

Regelbundhet är en styrka när man pluggar. Hur skapar man nya vanor? Det är bra att ta hjälp av något för att förbättra sina studierutiner.

5. Före: Överblick & Planering

Ta reda på vad du ska lära dig i förväg! Det behöver inte ta lång tid, men det bör göras regelbundet.

6. Medan: Aktiv inlärning

Hur lär man sig något nytt? Vad gör man i ett studiepass när målet varken är att bekanta sig eller repetera, utan ta in ny kunskap och göra den till sin egen? Hur skapar man nya minnen, ny förståelse och nya färdigheter?

7. Efter: Hur och när ska man repetera?

Metoder för att komma ihåg det vi lärt oss. Repetition betyder att testa sig själv, helst vid rätt tillfälle innan man glömmer det.

8. Minnesteknikens grunder

Det finns många välkända tekniker för att öka sin minneskapacitet. Detta är förstås mycket användbart när vi studerar. Principen är att ta hjälp av sådant vi har lätt att komma ihåg, för att minnas det som är mer abstrakt och svårt att minnas. Konkretisera och associera!

9. Studieteknik för matematik och tekniska ämnen.

Det är lite speciellt att plugga ”räkneämnen” som matematik, fysik, teknik och liknande. Kunskapen består till avgörande delar av färdigheter, dvs tillämpad kunskap, att kunna lösa problem. Det finns icke desto mindre beprövade tillvägagångssätt som underlättar arbetet.

10. Studieteknik: FAQ. Blandade frågor och svar.

Blandade frågor och svar om studieteknik som inte fick plats i andra filmer.

Vad gör man om kursen är tråkig? (00:12)

När på dygnet ska jag plugga? (01:12)

Hjälp - jag vet inte var jag ska börja! (02:16)

Vilka belägg finns det för att studieteknik faktiskt fungerar? (03:41)

Hur pluggar man i kreativa ämnen där det inte finns nån tenta? (07:17)

Hur läser man bäst texter på bildskärm? (09:06)

Vad gör jag om ämnet är obegripligt? (10:52)

Finns det inget enklare sätt? (11:53)

Hur ska man anteckna? Varför? När? (12:30)

Jag har en diagnos, hur ska jag göra? (14:30)

Hur mycket ska jag skriva i min studiedagbok? (16:08)

Fler tips? (17:05)

Cookie inställningar