student
Sidan uppdaterad 2020-09-30

Studieteknik -inspelat material

Här finner du inspelat videomaterial från Björn Liljeqvist, BrainGain, som föreläser om Studieteknik och effektiva lärmetoder. 

(c) Björn Liljeqvist, BrainGain Education AB
kontakt@braingain.se

FÖREDRAGSLISTA

1. Plugga smartare. En introduktion.

Vad är studieteknik? Hur gör man för att lära sig mer på begränsad tid?

Filmserien om studieteknik inleds med denna översiktliga sammanfattning. Bland de teman som tas upp finns tekniker för inlärning av olika sorters kunskap, lästeknik och metoder för att skapa bra studievanor och använda tiden effektivt.

2. Före. Medan. Efter. Tre typer av studiepass.

Före: Överblick, framförhållning och planering.

Medan: Aktiv inlärning, att ta till sig ny kunskap på djupet.

Efter: Repetition och reflektion, att se till att det man lär sig stannar kvar.

De flesta studietekniker kan sägas höra hemma i någon av dessa grupper.

3. Hur man läser kurslitteratur

Facklitteratur är inte som skönlitteratur. Vi behöver läsa kursböcker i flera steg. Först bekantar vi oss med boken, sedan går vi på djupet och tar till oss den relevanta informationen. Ett flertal knep och tekniker kan hjälpa oss med kurslitteraturen.

4. Ensam hemma - Studieteknik på egen hand

När du är "utlämnad till dig själv" och ska plugga på egen hand, på distans och i ditt hem - hur gör man då för att det ska bli något gjort?

5. Bygga vanor: Verktyg och andra tips

Regelbundenhet är en styrka när man pluggar. Hur skapar man nya vanor? Det är bra att ta hjälp av något för att förbättra sina studierutiner.

6. Före: Överblick & Planering

Ta reda på vad du ska lära dig i förväg! Det behöver inte ta lång tid, men det bör göras regelbundet.

7. Medan: Aktiv inlärning

Hur lär man sig något nytt? Vad gör man i ett studiepass när målet varken är att bekanta sig eller repetera, utan ta in ny kunskap och göra den till sin egen? Hur skapar man nya minnen, ny förståelse och nya färdigheter?

8. Efter: Hur och när ska man repetera?

Metoder för att komma ihåg det vi lärt oss. Repetition betyder att testa sig själv, helst vid rätt tillfälle innan man glömmer det.

9. Minnesteknikens grunder

Det finns många välkända tekniker för att öka sin minneskapacitet. Detta är förstås mycket användbart när vi studerar. Principen är att ta hjälp av sådant vi har lätt att komma ihåg, för att minnas det som är mer abstrakt och svårt att minnas. Konkretisera och associera!

10. Studieteknik för matematik och tekniska ämnen.

Det är lite speciellt att plugga ”räkneämnen” som matematik, fysik, teknik och liknande. Kunskapen består till avgörande delar av färdigheter, dvs tillämpad kunskap, att kunna lösa problem. Det finns icke desto mindre beprövade tillvägagångssätt som underlättar arbetet.

11. Sluta skjuta upp.

Så kallad ”prokrastinering” är vanligt bland studenter. Man har så mycket att göra, att man inte får något gjort. Vilka strategier kan vi använda för att få mer gjort?

12. Intervallrepetition i praktiken

En fördjupning i ”spaced repetition”, intervallrepetition och hur vi genom att systematiskt förhöra
oss själva vid rätt tillfälle kan minnas det vi behöver, så länge vi behöver.

13. Avslappning och stress...

Detta är kanske inte studieteknik som sådan, men det är bra att kunna om man ofta kämpar med
stress och hög arbetsbelastning. Vi tar upp ett par tips för att hantera besvärliga känslor, och går
igenom en grundläggande avslappningsövning.

14. Problemlösning: Typiska problem

När man pluggar matematik och tekniska ämnen så går mycket av arbetet ut på att bygga upp en
erfarenhetsbank av typiska problem. Med hjälp av denna kan vi senare lösa mer avancerade
problem. Här ska vi se hur man kan tänka när det gäller just ”typtal”.

15. Kurslitteratur: Djupläsning

Djupläsning syftar på att läsa en text noggrant i syfte att komma ihåg och förstå det viktiga. Det
kräver mer än att bara skumma igenom texten eller att läsa den om och om igen. Djupläsning är att
läsa med ”lampan tänd i huvudet”.

16. Att skriva. Om uppsatser och annat

Tips för att skriva bättre texter, och för att bli bättre på själva skrivandet.

17. Problemlösning: svårare problem

När man pluggar matte och teknik finns det alltid typiska uppgifter som är relativt enkla att lära sig.
Men griper man sig an klurigare problem är det inte alltid uppenbart var man ska börja. Hur gör
man då?

18. Hur man lär sig läsa snabbare

Det är bra att kunna variera sin läshastighet i olika sammanhang. För att kunna läsa snabbare krävs
träning och denna video visar hur man kan träna upp sin läshastighet.

19. Minnesteknik: Exempel

Hur används minnesteknik i olika sammanhang?

20. Studieteknik: FAQ. Blandade frågor och svar.

Blandade frågor och svar om studieteknik som inte fick plats i andra filmer.

Vad gör man om kursen är tråkig? (00:12)

När på dygnet ska jag plugga? (01:12)

Hjälp - jag vet inte var jag ska börja! (02:16)

Vilka belägg finns det för att studieteknik faktiskt fungerar? (03:41)

Hur pluggar man i kreativa ämnen där det inte finns nån tenta? (07:17)

Hur läser man bäst texter på bildskärm? (09:06)

Vad gör jag om ämnet är obegripligt? (10:52)

Finns det inget enklare sätt? (11:53)

Hur ska man anteckna? Varför? När? (12:30)

Jag har en diagnos, hur ska jag göra? (14:30)

Hur mycket ska jag skriva i min studiedagbok? (16:08)

Fler tips? (17:05)

Cookieinställningar