student
2021-06-23

2021-06-23

Astrid Janzon Stipendium

Astrid Janzonstiftelsen utlyser stipendium som hösten 2021 motsvarar totalt 150.000 sek fördelat på två stipendier à 75 000 sek var. Kriterium för att kunna söka stipendiet är att vara forskarstuderande med koppling till Röda Korsets Högskola, Linköpings Universitet eller Jönköping University. Vidare skall forskningen bedrivas inom huvudområdet omvårdnad.

Vid granskning och bedömning används Vetenskapsrådets mall (se bilaga). De sökande som tilldelas stipendiet förväntas närvara vid Astrid Janzondagen den 26/11, 2021, vid Röda Korsets Högskola. Vidare förväntas en presentation av hur stipendiet använts i avhandlingsarbetet vid Astrid Janzondagen vid Jönköping University, november 2022.

Ansökningsblankett Word

Skriftlig ansökan för Stipendiet omgång 2021-2022 skall vara Catarina Nahlén Bose, catarina.nahlen.bose@rkh.se Röda Korsets Högskola, tillhanda senast den 1 oktober 2021.

Beslutsgruppen utgörs av;

Catarina Nahlén Bose, Röda Korsets Högskola
e-mail catarina.nahlen.bose@rkh.se

Anna Strömberg, Linköpings Universitet
e-mail anna.stromberg@liu.se

Maria Brovall, Jönköping University
e-mail maria.brovall@ju.se


Cookieinställningar