student
2021-09-23

2021-09-23

Gunnar Randholms stipendier

Stiftelsen Näringslivets Donationsfond i Jönköping utlyser Gunnar Randholms stipendier för studerande i högre teknisk utbildning i Jönköpings län. Stipendier för utlandsstudier om tillsammans maximalt 50 000 kronor.

Gunnar Randholms stipendier ges i syfte att stimulera och premiera studerande i högre teknisk utbildning i Jönköpings län till goda resultat i ämnen av betydelse för näringslivets utveckling.

Gunnar Randholms stipendier ska finansiera studier utomlands med direkt och väsentlig anknytning till stipendiatens slutexamen. Stipendierna kan ges till studerande i högskoleutbildning eller kvalificerad yrkesutbildning anordnad i Jönköpings län. Studierna utomlands kan ske före eller efter avlagd examen.
Stipendierna 2021 ges med huvudkriteriet goda studieresultat, där stipendiaten genom utlandsstudier ytterligare vill förkovra sig.

Ansökan ska, i digital form, ha inkommit före kl. 17.00 den 25 mars 2022.
Ansökan skickas till: registrator@ju.se
Märk din ansökan "Stiftelsen Näringslivets Donationsfond i Jönköping Gunnar Randholms Stipendier".

Styrelsen för stipendiefonden beslutar om stipendier senast den 15 april 2021. De sökande meddelas skriftligen.

Ansökan ska innehålla uppgifter om sökt stipendiebelopp, ändamålet för vilket stipendiet söks, plan över användningen av ett eventuellt stipendium, curriculum vitae för sökande samt betygsutdrag. I övrigt får ansökan innehålla vad den sökande önskar åberopa. Ansökan insänds i ett exemplar.
Gunnar Randholms stipendier är inrättade genom att direktör Gunnar Randholm, Nässjö, har anslagit medel till Stiftelsen Näringslivets Donationsfond i Jönköping. Fonden förvaltar även medel för Handelskammarens stipendier för studerande och forskarstuderande vid Högskolan i Jönköping.

Styrelsen för fonden består av Mathias Bransmo, Kvadrat AB Jönköping, Jörgen Birgersson, Högskolan i Jönköping samt Helena Zar Wallin, Handelskammaren i Jönköpings län.

Cookieinställningar