Publicerad 22 juni 2021
Kursen Bedömning och examination i högre utbildning, 7,5 hp med kurskoder LBER27 och tidigare LBES25 gick senast ht-19 och gavs inte därefter. Kursen läggs ned. Du som har läst men inte slutfört kursen erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Deadline för anmälan av samtliga kvarvarande examinationer är 11 september 2021 och 30 november 2021. För att genomföra kvarvarande examinationer och slutföra kursen bör du senast vid någon av de angivna datumen ta kontakt med kursens examinator Åsa Hirsh asa.hirsh@gu.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen.