Publicerad 10 sep 2021

Kursen Bruksgitarr, 7,5 hp med kurskod LBGG11 läggs ned efter vt-21 och ersätts med kursen Bruksgitarr i pedagogisk verksamhet, 7,5 hp, med kurskod LBPG12. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LBGG11 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen för samtliga kvarvarande examinationsmoment. För att delta i examinationen ska du senast 25/3- 2022 och/eller 20/5- 2022 kontakta kursansvarig lärare Bo Hellgren Bo.Hellgren@ju.se och ange de examinationsmoment du vill delta i. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LBGG1.