Publicerat: 22 februari 2021

Kursen Forntiden, antiken, medeltiden till år 1000, 4 hp med kurskod LFAG10 läggs ned efter ht-20 och ersätts från och med ht-21 med kursen Historia: Forntiden, antiken, medeltiden till år 1000, 4 hp och med kurskod LFAG11.

Du som har läst kursen Forntiden, antiken, medeltiden till år 1000, 4 hp med kurskod LFAG10 under ht-20 och tidigare erbjuds därmed två extra examinationstillfällen, 31 augusti och 20 oktober för att kunna slutföra kursen. För att lämna in inlämningsuppgiften vid någon av de angivna datumen bör du senast 10 dagar innan ta kontakt med kursens examinator Carl-Johan Svensson carl-johan.svensson@ju.se