Publicerat 10 sep 2021

Kursen Identitet, kultur och samhälle. Sociologiska perspektiv och metoder, 15 hp och med kurskod LIKG18 läggs ned efter vt-21 och ersätts med kursen Identitet, kultur och samhälle. Sociologiska perspektiv, med kurskod LIKG12. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LIKG18 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen för samtliga kvarvarande examinationsmoment. För att delta i examinationen ska du senast 15/11-2021 och/eller 10/01- 2022 kontakta kursansvarig lärare Tobias Samuelsson Tobias.Samuelsson@ju.se för vidare information om de examinationsmoment du vill delta i. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LIKG18.