Kinesiska nybörjarkurs I och Kinesiska nybörjarkurs II erbjuds inte mer vid Högskolan för lärande och kommunikation. Examinationer och kompletteringar i kursen kan genomföras enligt nedanstående.

För att delta i någon/några examination/er måste du senast den 15 april anmäla intresse till wang-wei.sonnerhed@ju.se Meddela namn, personnummer och kurs. Observera att kursexaminationen består av flera delar – ta reda på vad du har att komplettera. Därefter kommer det att planeras eventuella uppsamlingstillfällen för examinationer och deadlines för maj respektive augusti kommer att anges. Du kommer att få dessa som svar på ditt mail.

Observera att inga kompletteringar ska kunna genomföras efter augusti 2017.