Publicerad 10 sep 2021

Kursen Pandemier i historien: En introduktion, 5 hp och med kurskod LPHG11 läggs ned efter ht-21 och ersätts med Pandemier i historien: En introduktion, 7,5 hp med kurskod LPHG12. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LPHG11 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen för samtliga kvarvarande examinationsmoment. För att delta i examinationen ska du senast 28/11-2021 och/eller 09/01- 2022 kontakta kursansvarig lärare Radu Dinu Radu.Dinu@ju.se för vidare information om de examinationsmoment du vill delta i. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LPHG11. Du som läser kusen under ht-21 får mer information under kursens gång.