Publicerad 10 sep 2021

Kursen Specialpedagogiska perspektiv på matematikutveckling,7,5 hp med kurskod LSPK19 läggs ned efter vt-21 och ersätts med kursen Matematikutveckling i förskoleklass och grundskola – möjligheter och hinder, med kurskod LMUN12. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LSPK19 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen för samtliga kvarvarande examinationsmoment. För att delta i examinationen ska du senast 24/01-2022 och/eller 10/06- 2022 kontakta kursansvarig lärare Helena Svanängen Helena.Svanangen@ju.se för vidare information om de examinationsmoment du vill delta i. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LSPK19.