Reciprocal teaching - att läsa aktivt för att förstå, 2,5 hp

Målgrupp: Grundskola F-3

Kontakt

Åsa Lundgren
asa.lundgren@ju.se
036 - 10 14 23

Den här kursen har du nytta av som vill lära dig mer om vad läsförståelse innebär. Kanske arbetar du som lärare, specialpedagog, speciallärare eller som fritidspedagog i de årskurser, F-3, som denna kurs riktar sig mot? Om du dessutom vill förändra och/eller utveckla din undervisning så att den i högre grad stödjer och stimulerar dina elever att läsa aktivt, då har du kommit rätt. Kursen fokuserar främst skönlitterära barn- och bilderböcker och har med reciproka metoder för läsning som ett av flera sätt att främja aktiv läsning.

Kursinnehåll

  • Läsförståelse utifrån tidigare forskning
  • Läsförståelse utifrån nuvarande styrdokument samt nationella och internationella mätningar
  • Reciprocal Teaching: Vad? Varför? Hur?
  • Metodik för undervisning i lässtrategier mot förståelse
  • Organisation på grupp- och individnivå för aktiv läsning
  • Identitetsskapande faktorer

Kursplan

Reciprocal Teaching - att läsa aktivt för att förstå, 2,5 hpPDF

Lärare i kursen

Catarina Schmidt

Catarina Schmidt är universitetslektor i pedagogik och undervisar i svensk- och engelskämnets didaktik samt flerspråkighet på lärarprogrammen. Idag är Catarina verksam vid Göteborgs universitet.

Att läsa en kurs hos oss

Vi förser dig med distanskurser om 2,5 hp och du kan börja läsa inom en vecka från ansökningsdag. Efter att du har anmält dig till en kurs kommer allt material du behöver skickat till dig per post: kursguide, inloggningsuppgifter och kurslitteratur. All undervisning och examination sker sedan på distans, ett studiesätt som har många fördelar. Du bestämmer var och när du vill studera! Du har tillgång till allt digitalt studiematerial i två år efter att du har påbörjat en kurs.

En veckas studier

Kursen innebär sju arbetsdagar för dig som student. Kanske lägger du upp det som en halvdag i veckan, eller läser du några heldagar då och då. Upplägget för din kurs kommer alltid vara sex stycken inspelade lektioner på 45 min som kompletteras med läsanvisningar och två examinationer. Lektionerna innehåller alltifrån studioinspelade föreläsningar till intervjuer och reportage. Din sammanlagda studievecka kommer inte bara att innehålla teorier och aktuell forskning utan även inspiration och självutveckling!

Kursbevis

Efter avslutad kurs med godkänt resultat skickas kursbevis till din folkbokföringsadress.

Hur gör jag?

För att läsa en kurs behöver du ha arbetsgivarens (skolledarens/rektorns/förskolechefens) godkännande att köpa kursen. Distanskurser om 2,5 hp inriktar sig enbart mot dig som verksam lärare och kan inte säljas till enskilda individer. Det måste vara skolan som köper kursen eftersom den erbjuds som uppdragsutbildning.

Beställ kursen

Gör en beställning via det här formuläret

Kursen kostar 3.700 SEK per deltagare.
Kontakta oss om fler än 10 kurser önskas.

Sidan uppdaterad 2019-02-12

Kompetensutveckling / Uppdragsutbildning
Sidan uppdaterad 2017-11-22
*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information