Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Filosofie Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad, 60 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2018


Programmet ges på halvfart och är till övervägande delen nätbaserad och inkluderar både teoretiska och verksamhetsförlagda studier.

Undervisningensformerna består av föreläsningar, arbete med studieuppgifter både enskilt och i grupp, seminarier, praktiska övningar examinationer och verksamhetsförlagda studier. Till stöd för undervisningen används lärplattformen Pingpong. Här kommer bland annat att finnas inspelade föreläsningar, möjlighet till informationsöverföring och kommunikation.

Undervisningens upplägg fokuserar på självständigt och självstyrt lärande där du som student aktivt reflekterar över och söker kunskap utifrån frågor i relation till uppställda mål. Ett antal dagar är förlagda på campus, vilket kan skilja mellan de olika kurser.

Yrket

Arbetet som barnsjuksköterska är ett arbete med stor variation av arbetsuppgifter, allt från förebyggande och hälsofrämjande arbete med barn och ungdomar, till omvårdnad av nyfödda och svårt sjuka barn och ungdomar.

Studieort

Hälsohögskolan och Jönköping University ansvarar för utbildningen, dess innehåll och organisation samt antagningen. Jönköping utgör kursort medan Högskolan i Skövde fungerar som studieort för en grupp omfattande cirka 10 studenter. Den verksamhetsförlagda utbildningen, omfattande 15 högskolepoäng, genomförs inom respektive studieort.

Sök till programmet med studiegrupp i Skövde

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Halvfart
Studieform: Program via nätet
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Antal platser: 20
Programstart: Hösten 2018
Sista anmälan: 2018-03-15
Anmälningskod: HJ-MS082
Behörighet: Kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
Urval: Avancerad nivå Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala. Gränsen för tillgodoräknande går vid 300 högskolepoäng.
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Filosofie Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad
  • Omvårdnad, Introduktion till barnsjuksköterskans arbetsområde, 7,5 hp
  • Pediatrik, 7,5 hp ​
  • Hälsofrämjande omvårdnad med barn och ungdomar, 7,5 hp
  • Hälsofrämjande omvårdnad med barn och ungdomar, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp
  • Pediatrisk omvårdnad, 7,5 hp
  • Pediatrisk omvårdnad, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
  • Omvårdnad, examensarbete specialistsjuksköterskeprogrammen, 15 hp
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information