Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre och Filosofie magisterexamen med
huvudområdet omvårdnad, 60 hp

Studieort: Distans

Programstart: Våren 2020

Programmet omfattar 60 hp och innehåller både teoretiska och verksamhetsförlagda studier vilka integreras i studieuppgifter och examinationer. Undervisningen är webbaserad med stöd av lärplattformen Pingpong. Där finns bl.a. inspelade föreläsningar, möjlighet till informationsöverföring och kommunikation. Upplägget har fokus på självständigt och självstyrt lärande med möjlighet att själv planera sin tid. Utbildningen genomförs som ett program i samverkan mellan Hälsohögskolan i Jönköping (JU), Göteborgs universitet (GU), Lunds universitet (LU), Högskolan Väst (HV), Högskolan Kristianstad (HiK) och Linnéuniversitetet i Kalmar (Lnu). Programmet genomförs på halvfart.

Studera utomlands

Möjlighet till internationellt utbyte genom studier vid något av våra partneruniversitet.

Vidareutbildning

Finns möjlighet till forskarutbildning inom omvårdnad.

Omvårdnad, hälsa och livsvillkor hos äldre 7,5 hp (Jönköping University)
Personcentrerat förhållningssätt och palliativ vårdfilosofi, 7,5 hp (Linnéuniversitetet)
Vetenskapliga metoder med inriktning mot vård av äldre 7,5 hp (Högskolan Väst)
Geriatrisk omvårdnad I, 7,5 hp (Lunds Universitet)
Geriatrisk omvårdnad II, 7,5 hp (Högskolan i Kristianstad)
Examensarbete för magister i omvårdnad, med inriktning vård av äldre 15 hp (Jönköping University)
Organisation, ledning och utveckling av omvårdnad av äldre 7,5 hp (Göteborgs Universitet)
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information