Medie- och kommunikationsvetenskap

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2019

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Vill du arbeta med hållbarhet, bli skicklig på att kommunicera målgruppsinriktade budskap och arbeta strategiskt med kommunikation? Eller kanske jobba med innehåll eller journalistik? På Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet väljer du själv inriktning.

Dagens medie- och kommunikationslandskap är under ständig utveckling och erbjuder stora möjligheter för dig med rätt utbildning. MKV-programmet kan läsas med fyra olika inriktningar. Under utbildningens första år läser alla studenter gemensamma kurser inom huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap. Under termin tre läser du den inriktning som du själv har valt för att spetsa din utbildning. Utöver kurserna inom din inriktning har du goda möjligheter att profilera din utbildning ytterligare genom praktik, projektarbete, uppsatser och en valbar termin.

MKV-programmet på Jönköping University har en hållbarhetsprofil. Vi vill utbilda dig som vill göra samhället och världen mer hållbar - socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Inriktningar

MKV-programmet kan läsas med fyra olika inriktningar. Under utbildningens första år läser alla studenter gemensamma kurser inom huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap. Under termin tre läser du den inriktning som du själv har valt för att spetsa din utbildning. Inriktningarna du kan välja mellan är:

Utöver kurserna inom din inriktning har du goda möjligheter att profilera din utbildning ytterligare genom din praktik, projektarbete, uppsatser och en valbar termin.

Studera utomlands

Jönköping University har ett internationellt fokus och det finns goda möjligheter att både studera och/eller praktisera utomlands. Du kommer dessutom att möta utländska studenter och gästföreläsare i flera av de olika kurserna. Väljer du Global Communication läser du alla kurser under din inriktningstermin på engelska.

Praktik

Inget annat MKV-program i Sverige har så lång obligatorisk praktik som MKV-programmet vid Jönköping University. Formellt kallas praktiken verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du gör den i tolv veckor, allra sist i utbildningen. Ungefär hälften av våra studenter får erbjudande om arbete på sin praktikplats.

Innan du går ut på praktik genomför du ett åtta veckor långt projektarbete åt en extern uppdragsgivare.

Efter utbildningen

Efter avklarade studier har du en bred teoretisk och praktisk kompetens som motsvarar de krav som ställs på dagens och morgondagens kommunikatörer. Våra tidigare studenter jobbar bland annat som kommunikationsstrateger i offentlig och privat sektor, inom medieproduktion, på marknads- och kommunikationsavdelningar samt på pr- och kommunikationsbyråer. Många startar egna företag inom kommunikationsbranschen – en del redan under studietiden.

Funderar du redan nu på möjligheten att läsa vidare? Läs mer om vårt magisterprogram Sustainable Communication. 

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Programstart: Hösten 2019
Sista anmälan: 2019-04-15
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Samhällskunskap A och Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Global Communication

Anmälningskod: HJ-52063 | Läs mer om inriktningen

Marknadskommunikation

Anmälningskod: HJ-52060 | Läs mer om inriktningen

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Medieproduktion

Anmälningskod: HJ-52061 | Läs mer om inriktningen

Strategisk kommunikation

Anmälningskod: HJ-52062 | Läs mer om inriktningen

Öppen ingång

Anmälningskod: HJ-52064 | Läs mer om inriktningen

Till ansökan (öppnar 15 mars)

År 1

Introduktion - MKV i teori och praktik 7,5 hp
Språket som arbetsredskap 7,5 hp
Digitala verktyg, kreativitet och kritik 7,5 hp
Medier, politik och samhälle 7,5 hp
Kommunikation och organisation 7,5 hp
Kommunikation för hållbar utveckling 7,5 hp
Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder I 7,5 hp
Uppsats 7,5 hp

År 2

Inriktning Marknadskommunikation:
Kommunikation, reklam och marknad
7,5 hp
Strategic Brand Management 7,5 hp
Projekt- och produktionsledning 7,5 hp
Kreativt skrivande 7,5 hp

Inriktning Medieproduktion:
The Foundations of Journalism 7,5 hp
Radioproduktion 7,5 hp
Videoproduktion 7,5 hp
Integrerad medieproduktion 7,5 hp

Inriktning Strategisk kommunikation:
Organisationers kommunikativa grunder 7,5 hp
Samhälle och språk 7,5 hp
Marknad och medier 7,5 hp
Crisis Communication 7,5 hp

Inriktning Global Communication:
Communication across Cultures 7,5 hp
Communication in a Global Media Context 7,5 hp
Leadership in a Global Environment 7,5 hp
Cross-cultural Advertising and Marketing Communication 7,5 hp

Valbara kurser/Utlandsstudier 30 hp

År 3

Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder II 15 hp
Uppsats 15 hp
Projektarbete 12 hp
Verksamhetsförlagd utbildning
18 hp


Ja, jag vill prenumerera på mer information. Om du inte samtycker kommer du enbart att få svar på din fråga.


Till ansökan
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information