Under läsåret 2021/2022 erbjuder Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping kursen ”Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers kunskapsutveckling för ämneslärare, 7,5 hp”. Utbildningen sker i samarbete med Skolverket.

Kontakt

Katarina Sebenius
katarina.sebenius@ju.se
036-10 14 24


Utbildningen är inställd


Syfte

Kursens syfte är att ge lärare en allmändidaktisk fördjupning och redskap för att analysera, bedöma och utveckla flerspråkiga elevers ämneskunskaper inklusive det ämnesspecifika språket. Kursen ska utveckla lärarens förmåga att planera och genomföra formativ undervisning som bidrar till att förbättra nyanlända och flerspråkiga elevers förutsättningar för lärande och goda kunskapsresultat.

KursbeskrivningPDF

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt ämneslärarexamen eller motsvarande och verksam som lärare i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan eller i kommunal vuxenutbildning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till följande målgrupper:

  • ämneslärare i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
  • ämneslärare i kommunal vuxenutbildning

För bedömningskurs till målgruppen lärare i svenska som andraspråk läs mer här.

Anmälan

Utbildningen är inställd

Mer information

Läs mer om kursen på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.