Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping genomför under VT 2016 tom VT 2021 en förskollärarutbildning på distans, upphandlad av Göteborgs stad.

Kontakt

Sara Dommartine
Samordnare
sara.dommartine@ju.se
036-10 14 22

Målgrupp är verksam personal med yrkeserfarenhet av minst tre år på minst halvtid inom förskoleverksamheten och med pågående anställning. Utbildningen omfattar 210 högskolepoäng och leder till förskollärarexamen.

Deltagarna kan tillgodogöra sig tidigare utbildning och erfarenheter inom förskoleverksamheten genom att validera vissa kurser.

Utbildningen ges på halvfart och läses dels på distans via webbplattform och dels genom sex lokala lärarledda, fysiska träffar per termin. Deltagarna har en gemensam studiedag per vecka.

Utbildningen är inte öppen för ansökan från enskilda deltagare.

Arbetsgivare som är intresserade av att upphandla en förskollärarutbildning till en grupp förskollärare är välkomna att kontakta samordnare.