Kontakt

Sara Dommartine

sara.dommartine@ju.se

036-10 14 22

Handleda vidare inom språk-, läs- och skrivutveckling är en fortbildning för förskollärare som leder kollegialt lärande inom nämnda områden. Utbildningen riktar sig i första hand till dig som har deltagit som handledare i Läslyftet i förskolan.

På uppdrag av Skolverket genomför Högskolan för lärande och kommunikation denna fortbildning sedan 2018 i Jönköping. Syftet med utbildningen är att vidareutveckla din förmåga att handleda kollegialt lärande och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och stöd till att initiera och etablera nätverk.

Utbildningen består av två heldagsträffar. Förmiddagarna består av föreläsningar i språk-, läs- och skrivutveckling och i handledning. Eftermiddagarna ägnas huvudsakligen åt basgruppsarbete, där förmiddagens innehåll bearbetas.
Information om fortbildningen Handleda vidare inom språk-, läs- och skrivutveckling finns på Skolverkets hemsida.

Föreläsningar

29 september

Malin Bejram Ellström och Hanan Qadan Rababah
”Att använda kreativa uttrycksformer som musik, gestaltning och skapande i det språk och läsfrämjande arbetet.”

Helena Pokka leg psykolog
”Handledarrollen –Att leda kollegialt lärande”

29 mars

Jaana Nehez, Universitetslektor Utbildningsvetenskap / Lisbeth Gyllander Torkildsen, Fil.dr i pedagogiskt arbete
”Att leda utvecklingsprocesser i förskola och skola”

Sara Hvit Lindstrand, förskollärare och Fil.Dr i pedagogik
”Barns språkande i naturen”

Utbildningsdagar

29 september 2021 (digital träff)
29 mars 2022 (campusförlagd träff)

Läs mer och anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan är öppen 20 april till 20 maj 2021