Fysisk aktivitet är till för alla oavsett kultur, social och religiös bakgrund/tillhörighet och bidrar till ökad förståelse och samverkan mellan olika kulturer. Forskning visar bland annat att deltagande i idrott och fysiska aktiviteter underlättar språklig utveckling och snabbare inlärning bland migranter.

Kontakt

Sara Dommartine

sara.dommartine@ju.se
036-10 14 22

Olika elevgrupper kan komma till Högskolan för lärande och kommunikation och där genomföra aktiviteterna

 • Endast internationella grupper
 • Blandade grupper
 • Separata tjejgrupper

Våra lärare kan komma till skolan för genomförandet

 • Som ett komplement kan även personal från skolan kan komma till Högskolan för lärande och kommunikation för utbildning.
 • Vara öppen för skolans/verksamhetens egna önskemål.

I samråd kommer man överens om lämpliga tider för genomförandet, man kan välja delar eller hela upplägg

Förslag på innehåll:

 • Kamratövningar
 • Kamratbanor
 • Äventyrsgympa
 • Rörelse till musik
 • Ord och begrepp
 • ”Lagspel”, rörelseaktiviteter
 • Paddling, friluftsliv (heldag)

Varje del beräknas ta ca 2-3 timmar